Logo Dizzy Dizzy

Anita Petruescu Group

do 14 maart 21:30

Bezetting

Anita Petruescu - zang
Miran Noh - piano
Agus Fulka - guitar
Johannes Fend - contrabas
Laurens Buijs - drums